Xã hội thay đổi từng ngày cùng chung tay kiến tạo cộng đồng văn minh


Công nghệ kỹ thuật số cung cấp các công cụ cho sự chuyển đổi sâu sắc trong hoạt động của cộng đồng, quốc gia, giúp tăng khả năng cạnh tranh và năng suất của các công ty,doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị.

.

Đọc thêm

Bình luận