Điều khoản sử dụng

Cam kết của chúng tôi đối với cộng đồng

Mục tiêu của Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi là tạo ra một nơi để thể hiện và mang lại cho mọi người tiếng nói. HQSV muốn mọi người có thể nói chuyện cởi mở về những vấn đề quan trọng với họ, ngay cả khi một số người có thể không đồng ý hoặc phản đối. Trong một số trường hợp, chúng tôi cho phép nội dung nếu không sẽ đi ngược lại các tiêu chuẩn của chúng tôi , nếu nội dung đó đáng tin và có lợi cho cộng đồng. Chúng tôi chỉ làm điều này sau khi cân nhắc giá trị lợi ích công cộng so với nguy cơ bị tổn hại và chúng tôi hướng tới các tiêu chuẩn đề cao giá trị con người, lợi ích chính đáng và nhân văn để đưa ra những quyết định này.
Cam kết thể hiện của chúng tôi là điều tối quan trọng, nhưng chúng tôi nhận ra rằng Internet tạo ra các cơ hội mới và gia tăng cho việc lạm dụng. Vì những lý do này, khi chúng tôi giới hạn biểu thức, chúng tôi làm điều đó để phục vụ một hoặc nhiều giá trị sau:


SỰ CHO PHÉP

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng nội dung mọi người nhìn thấy trên HQSV là xác thực. Chúng tôi tin rằng tính xác thực tạo ra một môi trường tốt hơn để chia sẻ và đó là lý do tại sao chúng tôi không muốn những người sử dụng Facebook xuyên tạc họ là ai hoặc họ đang làm gì.


SỰ AN TOÀN

Chúng tôi cam kết biến HQSV trở thành một nơi an toàn. Chúng tôi xóa nội dung có thể góp phần gây nguy cơ tổn hại đến an ninh thân thể của con người. Nội dung đe dọa mọi người có khả năng đe dọa, loại trừ hoặc đe dọa người khác và không được phép xuất hiện trên HQSV.


SỰ RIÊNG TƯ

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân. Quyền riêng tư cho phép mọi người tự do là chính mình, chọn cách thức và thời điểm chia sẻ trên HQSV và kết nối dễ dàng hơn.


PHẨM GIÁ

Chúng tôi tin rằng tất cả mọi người đều bình đẳng về nhân phẩm và nhân quyền. Chúng tôi mong rằng mọi người sẽ tôn trọng phẩm giá của người khác và không quấy rối hoặc hạ thấp người khác.


VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG VĂN MINH TIẾN BỘ